100% Biker & Trike Magazine Forums

Go Back   100% Biker & Trike Magazine Forums > m1cxv

Notices

Conversation Between m1cxv and lingia
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. lingia
  25-12-2015 08:50 AM
  lingia
  5. 01 bản photo báo cáo t́nh h́nh sử dụng lao động (có duyệt của Pḥng lao động TBXH).
  6. Đơn xin gia nhập công đoàn của mỗi người lao động tại doanh nghiệp (theo mẫu).
  trung tâm kế toán tại đồng nai
  địa chỉ học kế toán tại nghệ an
  địa chỉ học kế toán tại hà nam
  3. Danh sách kết nạp đoàn viên (theo mẫu).
  4. Danh sách đề cử Ban chấp hành Lâm thời (theo mẫu).

All times are GMT. The time now is 10:14 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.