100% Biker & Trike Magazine Forums

Go Back   100% Biker & Trike Magazine Forums > raceface

Notices

Conversation Between raceface and lingia
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. lingia
  25-12-2015 08:58 AM
  lingia
  Công việc kê khai hoàn thiện chứng từ kế toán, thuế có rất nhiều vấn đề mà nhân viên kế toán khi không cẩn thận sẽ rất dễ xảy ra sai sót.
  dịch vụ kế toán thuế tại quận cần giờ
  dịch vụ kế toán thuế tại quận củ chi
  dịch vụ kế toán thuế tại quận hoc môn
  Trong bảng kê hàng hóa dịch vụ (HHDV) bán ra không ghi đúng thứ tự số hoá đơn đă sử dụng, không kê hoá đơn đă hủy vào bảng kê, đồng thời cũ

All times are GMT. The time now is 12:47 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.