100% Biker & Trike Magazine Forums

Go Back   100% Biker & Trike Magazine Forums > r30

Notices

Conversation Between r30 and lingia
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. lingia
  25-12-2015 09:08 AM
  lingia
  1. Đối với hợp đồng công ty bạn và công ty B thì giá trọ gói ( Cả Vật tư + nhân công.
  dịch vụ kế toán quận 5-6-7-8
  dịch vụ kế toán quận 1-2-3-4
  dịch vụ kế toán quận g̣ vấp
  2. Đối với công ty bạn thuê công tyt Khách làm cũng nội dung như hợp đồng 1. Nhưng giá thuê phải thấp hơn giá của hợp đồng 1

All times are GMT. The time now is 03:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.