100% Biker & Trike Magazine Forums

Go Back   100% Biker & Trike Magazine Forums > 2rabbits

Notices

Conversation Between 2rabbits and sontungmtv
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. sontungmtv
  27-11-2015 06:55 AM
  sontungmtv
  ấp thu hỗn độn nguyên khí của Kim Dư xong, hắc kỳ lân hạ chân xuống, nh́n thấy Kim Dư té xỉu trên đất, trong mắt hiện lên vài phần khó hiểu cùng vài phần ảo năo….. Hắn đâu có dùng sức, sao tên này lại có thể đau thành cái dạng này? Thật sự là, quá yếu.

  ……………….

  Lúc Kim Dư tỉnh lại, sắc trời đă sáng tỏ.

  Chẳng qua, sắc trời trong máy tập cơ bụng
  máy chạy bộ
  máy chạy bộ điện
  xanh cũng không khiến tâm t́nh Kim Dư tốt hơn là bao. Toàn thân đều không đề nổi một chút khí lực, tim

All times are GMT. The time now is 01:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.