100% Biker & Trike Magazine Forums

Go Back   100% Biker & Trike Magazine Forums > 2483steve

Notices

Conversation Between 2483steve and nhidongthoitai12
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. nhidongthoitai12
  31-01-2016 06:09 AM
  nhidongthoitai12
  Hết “thuốc”, đau ḷng cô mếu máo giam canh
  Tiếc bài, đớ miệng hỏi cầu mong ky thuat ghep cay an qua
  Tại ai nên nỗi bài để trống trong buoi dien
  Kết quả trời ơi: Không với không! giong buoi dien chuan
  Hôm qua vừa bán con ḅ mua buoi
  Cha đưa thằng Út xuống đ̣ đi thi nguon goc buoi dien

All times are GMT. The time now is 01:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.