100% Biker & Trike Magazine Forums

Go Back   100% Biker & Trike Magazine Forums > 250chop

Notices

Conversation Between 250chop and nhidongthoitai12
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. nhidongthoitai12
  31-01-2016 06:05 AM
  nhidongthoitai12
  Tiền xe, tàu hỏa phải chi buoi dien trong o dau
  Vào ra hai bận, hết th́... tám trăm. ban buoi
  Nào lo cái khoản tiền ăn mua giong buoi dien
  Nào lo cái chỗ pḥng nằm nghỉ ngơi. trong buoi
  Tiền khách sạn mỗi tuần thôi cach ghep cay buoi
  Triệu tư đồng bạc đi toi một lèo. cach chiet canh

All times are GMT. The time now is 05:38 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.