100% Biker & Trike Magazine Forums

Go Back   100% Biker & Trike Magazine Forums > m gray

Notices

Conversation Between m gray and lingia
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. lingia
  25-12-2015 08:41 AM
  lingia
  T́nh h́nh là 2013-2014 là ngừng tuyển rồi không biết năm nay 2015 thế nào đây, trong 2 năm vừa rồi số lượng nghỉ hưu chuyển ngành sa thải
  thuê dịch vụ báo cáo tài chính
  dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng
  học kế toán cho giám đốc tại đâu
  học kế toán phần mềm fast
  std bạn là ǵ ib ḿnh lúc nào có việc qua tổng cục ae cùng giao lưu nhé! ḿnh đợi ṃn mỏi 3 năm rồi, k biết đời trôi về đâu

All times are GMT. The time now is 04:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.